24-hour service hotline
13543318197

COPYRIGHT © 2018 Shenzhen Hongjiali Technology Co., Ltd.    粤ICP备11025284号    Powered by shenzhen.300.cn

News

Shenzhen Hongjiali Technology Co., Ltd.
HongjialiGroupwasestablishedin2005andhasShenzhenHongjialiTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiPrecisionTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiFireTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiInformationTechnologyCo.,Ltd.ShenzhenHongjialiNewEnergyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiIntelligentElectricCo.,Ltd.,specializinginself-serviceterminal,environmentallyfriendlycleanhotaerosolautomaticfireextinguishingdevice,intelligentchargingpileequipment,highpressurecompleteequipment,hardwareprecisionprocessedproducts,etc.Acompanythatdevelops,designs,manufactures,marketsandservicesarangeofproducts.Hongjialipeopleadheretothebusinessphilosophyof“leadingtechnologyandunlimitedinnovation”,andadheretothecorporatephilosophyof“people-oriented,qualityfirst,customerfirst,andexcellence”.Withitsleadingtechnologydevelopmentplatform,exquisitemanufacturingandprocessingcapabilitiesandmodernmanagementmode,itisabletogrowtogetherwithitscustomerswithitsbroadmind.Withthearrivaloftheglobalknowledgeeconomy,fullofopportunitiesandchallenges,Hongjialipeoplelooktotheworldandstrivetomeettheactualneedsofdifferentcustomers.Thecompanyhasatechnicaladvisorycommitteecomposedofdozensofseniorengineers,andregularlyresearchesanddemonstratesthecompany'sprocessingtechnology,technicalparameters,qualitymanagement,etc.TheproductsaremanufacturedaccordingtothestrictproductionrulesandqualitystandardsformulatedbyISO9001:2008toprovidereliabletechnologyforproductquality.Assurance,Hongjialicompany'sseriesofproductshavebeenrecognizedbymanyusers,andhavethestrengthtocompetewithsimilarproducts.   Uniquecorporateculture,energeticandpassionateyoungmanagementteam,maintainingleadingR&D,manufacturingandprocessingtechnology,advancedmanagementawarenesshascreatedabroadmarketspaceforHongjiali.Hongjiali'stodayreliesonthehelpoffriendsfromallwalksoflife,thesupportofcustomersandtheeffortsofallemployees.Inthefuture,Hongjialiwillcontinuetoadheretothecorevalues​​andbusinessphilosophyofthecompany,unitethestrengthoftheteam,andgraduallybuildHongjiali.Becomeahigh-techlargeenterpriseandcreatethegloryoftomorrow!  “Creatingaworld-famousbrandtobuildacentury-oldstore”,Hongjialiwillservetheglobalcustomerswiththespiritofpeople-oriented,qualityfirst,customerfirstandpursuitofexcellence.
People-oriented, quality first, customer first, pursuit of excellence
HongjialiGroupwasestablishedin2005andhasShenzhenHongjialiTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiPrecisionTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiFireTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiInformationTechnologyCo.,Ltd.ShenzhenHongjialiNewEnergyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiIntelligentElectricCo.,Ltd.,specializinginself-serviceterminal,environmentallyfriendlycleanhotaerosolautomaticfireextinguishingdevice,intelligentchargingpileequipment,highpressurecompleteequipment,hardwareprecisionprocessedproducts,etc.Acompanythatdevelops,designs,manufactures,marketsandservicesarangeofproducts.Hongjialipeopleadheretothebusinessphilosophyof“leadingtechnologyandunlimitedinnovation”,andadheretothecorporatephilosophyof“people-oriented,qualityfirst,customerfirst,andexcellence”.Withitsleadingtechnologydevelopmentplatform,exquisitemanufacturingandprocessingcapabilitiesandmodernmanagementmode,itisabletogrowtogetherwithitscustomerswithitsbroadmind.Withthearrivaloftheglobalknowledgeeconomy,fullofopportunitiesandchallenges,Hongjialipeoplelooktotheworldandstrivetomeettheactualneedsofdifferentcustomers.Thecompanyhasatechnicaladvisorycommitteecomposedofdozensofseniorengineers,andregularlyresearchesanddemonstratesthecompany'sprocessingtechnology,technicalparameters,qualitymanagement,etc.TheproductsaremanufacturedaccordingtothestrictproductionrulesandqualitystandardsformulatedbyISO9001:2008toprovidereliabletechnologyforproductquality.Assurance,Hongjialicompany'sseriesofproductshavebeenrecognizedbymanyusers,andhavethestrengthtocompetewithsimilarproducts.   Uniquecorporateculture,energeticandpassionateyoungmanagementteam,maintainingleadingR&D,manufacturingandprocessingtechnology,advancedmanagementawarenesshascreatedabroadmarketspaceforHongjiali.Hongjiali'stodayreliesonthehelpoffriendsfromallwalksoflife,thesupportofcustomersandtheeffortsofallemployees.Inthefuture,Hongjialiwillcontinuetoadheretothecorevalues​​andbusinessphilosophyofthecompany,unitethestrengthoftheteam,andgraduallybuildHongjiali.Becomeahigh-techlargeenterpriseandcreatethegloryoftomorrow!  “Creatingaworld-famousbrandtobuildacentury-oldstore”,Hongjialiwillservetheglobalcustomerswiththespiritofpeople-oriented,qualityfirst,customerfirstandpursuitofexcellence.
R&D design, manufacturing, marketing and service companies
HongjialiGroupwasestablishedin2005andhasShenzhenHongjialiTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiPrecisionTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiFireTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiInformationTechnologyCo.,Ltd.ShenzhenHongjialiNewEnergyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiIntelligentElectricCo.,Ltd.,specializinginself-serviceterminal,environmentallyfriendlycleanhotaerosolautomaticfireextinguishingdevice,intelligentchargingpileequipment,highpressurecompleteequipment,hardwareprecisionprocessedproducts,etc.Acompanythatdevelops,designs,manufactures,marketsandservicesarangeofproducts.Hongjialipeopleadheretothebusinessphilosophyof“leadingtechnologyandunlimitedinnovation”,andadheretothecorporatephilosophyof“people-oriented,qualityfirst,customerfirst,andexcellence”.Withitsleadingtechnologydevelopmentplatform,exquisitemanufacturingandprocessingcapabilitiesandmodernmanagementmode,itisabletogrowtogetherwithitscustomerswithitsbroadmind.Withthearrivaloftheglobalknowledgeeconomy,fullofopportunitiesandchallenges,Hongjialipeoplelooktotheworldandstrivetomeettheactualneedsofdifferentcustomers.Thecompanyhasatechnicaladvisorycommitteecomposedofdozensofseniorengineers,andregularlyresearchesanddemonstratesthecompany'sprocessingtechnology,technicalparameters,qualitymanagement,etc.TheproductsaremanufacturedaccordingtothestrictproductionrulesandqualitystandardsformulatedbyISO9001:2008toprovidereliabletechnologyforproductquality.Assurance,Hongjialicompany'sseriesofproductshavebeenrecognizedbymanyusers,andhavethestrengthtocompetewithsimilarproducts.   Uniquecorporateculture,energeticandpassionateyoungmanagementteam,maintainingleadingR&D,manufacturingandprocessingtechnology,advancedmanagementawarenesshascreatedabroadmarketspaceforHongjiali.Hongjiali'stodayreliesonthehelpoffriendsfromallwalksoflife,thesupportofcustomersandtheeffortsofallemployees.Inthefuture,Hongjialiwillcontinuetoadheretothecorevalues​​andbusinessphilosophyofthecompany,unitethestrengthoftheteam,andgraduallybuildHongjiali.Becomeahigh-techlargeenterpriseandcreatethegloryoftomorrow!  “Creatingaworld-famousbrandtobuildacentury-oldstore”,Hongjialiwillservetheglobalcustomerswiththespiritofpeople-oriented,qualityfirst,customerfirstandpursuitofexcellence.
Shenzhen Hongjiali Technology Co., Ltd.
HongjialiGroupwasestablishedin2005andhasShenzhenHongjialiTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiPrecisionTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiFireTechnologyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiInformationTechnologyCo.,Ltd.ShenzhenHongjialiNewEnergyCo.,Ltd.,ShenzhenHongjialiIntelligentElectricCo.,Ltd.,specializinginself-serviceterminal,environmentallyfriendlycleanhotaerosolautomaticfireextinguishingdevice,intelligentchargingpileequipment,highpressurecompleteequipment,hardwareprecisionprocessedproducts,etc.Acompanythatdevelops,designs,manufactures,marketsandservicesarangeofproducts.Hongjialipeopleadheretothebusinessphilosophyof“leadingtechnologyandunlimitedinnovation”,andadheretothecorporatephilosophyof“people-oriented,qualityfirst,customerfirst,andexcellence”.Withitsleadingtechnologydevelopmentplatform,exquisitemanufacturingandprocessingcapabilitiesandmodernmanagementmode,itisabletogrowtogetherwithitscustomerswithitsbroadmind.Withthearrivaloftheglobalknowledgeeconomy,fullofopportunitiesandchallenges,Hongjialipeoplelooktotheworldandstrivetomeettheactualneedsofdifferentcustomers.Thecompanyhasatechnicaladvisorycommitteecomposedofdozensofseniorengineers,andregularlyresearchesanddemonstratesthecompany'sprocessingtechnology,technicalparameters,qualitymanagement,etc.TheproductsaremanufacturedaccordingtothestrictproductionrulesandqualitystandardsformulatedbyISO9001:2008toprovidereliabletechnologyforproductquality.Assurance,Hongjialicompany'sseriesofproductshavebeenrecognizedbymanyusers,andhavethestrengthtocompetewithsimilarproducts.   Uniquecorporateculture,energeticandpassionateyoungmanagementteam,maintainingleadingR&D,manufacturingandprocessingtechnology,advancedmanagementawarenesshascreatedabroadmarketspaceforHongjiali.Hongjiali'stodayreliesonthehelpoffriendsfromallwalksoflife,thesupportofcustomersandtheeffortsofallemployees.Inthefuture,Hongjialiwillcontinuetoadheretothecorevalues​​andbusinessphilosophyofthecompany,unitethestrengthoftheteam,andgraduallybuildHongjiali.Becomeahigh-techlargeenterpriseandcreatethegloryoftomorrow!  “Creatingaworld-famousbrandtobuildacentury-oldstore”,Hongjialiwillservetheglobalcustomerswiththespiritofpeople-oriented,qualityfirst,customerfirstandpursuitofexcellence.
Page up
1